Hop til indhold

Løn- og ansættelsesforhold for social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever er fastsat i overenskomst mellem KL og FOA. Elevforhold er reguleret i erhvervsuddannelsesloven og de faglige overenskomster.

Overenskomsten på området regulerer elevernes lønniveau, men derudover har arbejdsgiveren mulighed for at tilpasse lønnen på baggrund af den enkelte elevs kompetencer og erfaringer.

I faktaarket findes information om:

  • Elevløn til elever over og under 25 år
  • Voksenelevløn
  • SU
  • Voksenlærlingeordningen
  • Muligheder for ledige på dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp
  • Initiativer i aftale om opkvalificering
  • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Faktaarket præsenterer fire konkrete regneeksempler, der illustrerer de kommunale overenskomstmæssige lønudgifter ved forskellige typer uddannelsesaftaler. 

Sidst opdateret: 28. maj 2020