Hop til indhold

Om indsatsen

KL, FOA og Danske SOSU-skoler har sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en materialesamling til kommuner, praktiksteder og andre i uddannelsessektoren om kommunernes rekrutteringsmuligheder.

 

Kommunerne skal fra 2019 til 2021 øge antallet af praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne med 30 procent. Samtidig blev det besluttet i praktikpladsaftalen mellem staten, KL og FOA, at kommunerne fra den 1. januar 2020 har overtaget det fulde ansættelsesansvar for alle elever.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er med til at understøtte kommunernes indsats med at løse rekrutteringsopgaven i den kommunale sundheds- og ældresektor og har derfor i samarbejde med KL, FOA og Danske SOSU-skoler udarbejdet en materialesamling med fokus på at rekruttere flere elever på social- og sundhedsuddannelserne.

Oplysningsmaterialerne består af film, faktaark og plakater, der henvender sig til kommunernes uddannelseskonsulenter, elever og praktiksteder, men er også relevante for SOSU-skoler, UU-vejledere og andre i uddannelsessektoren.

De nye oplysningsmaterialer omhandler både økonomiske og sociale aspekter ved at uddanne elever fx om kommunernes muligheder for at indgå forskellige typer ansættelsesaftaler med nye elever og om dagligdagen på praktikstederne for de nye elever.

Oplysningsmaterialerne er udarbejdet i tæt samarbejde med KL, FOA og Danske SOSU-skoler. Projektet er et initiativ blandt flere andre i styrelsens indsatser på området, hvor blandt andet en image- og rekrutteringskampagne også indgår.

Sidst opdateret: 27. marts 2020