Hop til indhold

Faktaarket giver et hurtigt overblik over to initiativer, der giver nye muligheder for at rekruttere elever til social- og sundhedsuddannelserne. Begge initiativer træder i kraft i 2020 og er en udmøntning af eud-aftalen ”Fra folkeskole til faglært” fra november 2018.

Grundforløb plus (GF+)

Unge og voksne elever kan tilbydes grundforløb plus (GF+) med en varighed på ti uger forud for påbegyndelse af grundforløbets anden del.

Forløbet er for uafklarede elever samt elever med behov for opkvalificering af deres generelle, almene og erhvervsfaglige kompetencer med henblik på at give eleverne bedre forudsætninger for senere at kunne opfylde overgangskravene til hovedforløbet.

Adgangskurser for voksne

Adgangskurser er fra 1. juli 2020 et nyt selvstændigt uddannelsesforløb for voksne, der ønsker at søge optagelse på erhvervsuddannelserne. Fra og med denne dato har erhvervsskolerne mulighed for at udbyde adgangskurser i dansk, dansk som andetsprog og matematik på niveau med folkeskolens 9.-klasseprøver til voksne fra 25 år, der ønsker at søge ind på erhvervsuddannelserne.

Elever kan optages på adgangskursus, hvis de efter erhvervsskolens vurdering er tæt på at have forsætningerne for at påbegynde en erhvervsuddannelse.

Hent faktaarket om grundforløb plus (GF+) og adgangskurser for voksne (pdf)

Sidst opdateret: 28. juni 2021