Hop til indhold

Overgangen fra skole til praktik kan virke overvældende for en elev, også på social- og sundhedsuddannelserne. Eleven skal indgå i et læringsforløb med nye opgaver, nye rutiner og nye borgere/patienter og samtidig træde ind i et etableret arbejdsfællesskab.

Filmen viser nogle af de faste kollegers funktioner, eksempelvis praktikvejlederen og arbejdsmiljørepræsentanten og illustrerer, hvordan praktikstedets medarbejdere kan hjælpe eleven i praktikperioden.

Filmen egner sig til at vise eleverne i praktikforberedende aktiviteter, eksempelvis på skolerne, som supplement til lokalt udviklede materialer.

Sidst opdateret: 4. september 2020